بلیچینگ دندان در مطب

بلیچینگ دندان در مطب Opalescence

روش های بلیچینگ دندان :  بلیچینگ دندان به دو صورت انجام می شود: در خانه و بلیچینگ دندان در مطب
بلیچینگ دندان در مطب چگونه انجام می شود؟

بلیچینگ دندان در مطب

در مطب دندانپزشکی بلیچینگ دندان کاملاً تخصصی انجام می شود. ابتدا دندانپزشک موادی مخصوص بر روی لثه ها قرار می دهد تا از آنها محافظت کند سپس مواد سفید کننده نسبتا غلیظ بر روی دندان ها گذاشته می شود و با تابش لیزر بر روی ماده سفید کننده عمل سفید کردن صورت می پذیرد. تابش لیزر سبب افزایش سرعت واکنش ماده سفید کننده می گردد. این عمل باعث سفید شدن دندان ها تا پنج الی شش لایه می شود. توصیه می شود که برای تکمیل فرآیند سفید کردن بعد از روش بلیچینگ در مطب از روش بلیچینگ در خانه هم استفاده شود.

بلیچینگ در مطب زیر نظر دندانپزشک و با استفاده از مواد سفید کننده با غلظت بیشتر و قویتر انجام می شود ، البته در مطب دندانپزشکی دکتر مایانی از روش بلیچینگ در مطب با لیزر نیز انجام می شود.

در این روش ماده بلیچینگ حدود یک ساعت روی دندان قرار می گیرد ، سپس با دستگاه مخصوص نور تابانده می شود.

بلیچینگ در مطب را می توان تا رسیدن به نتیجه دلخواه چند جلسه ادامه داد ، فاصله زمانی هر جلسه بلیچینگ باید یک هفته حداقل باشد.
مزایای بلیچینگ در مطب

از مزایای لیچینگ در مطب سرعت انجام کار است و از آنجا که زیر نظر متخصص دندانپزشکی زیبایی انجا می شود ، اطمینان خاطر بیشتری خواهید داشت.